Vés al contingut (premeu Retorn)

Acta final de curs 2012-2013

Reunió a la DEAV el dilluns 15 de juliol del 2014.
Assistens: Miquel Resines, Alex Cuesta, Oriol Bort, Sara Ferran, Martí Obiols, Clara Rosell (Skype), Jordi Duatis, Laura Lau

Excusats: Xavi Requena, Xavi Martín, Ana Badia, Santi Rubio, Míriam Robles
1- Seguretat a la DEAV (control accés DEAV)
Es plantegen opcions per l'entrada a la deav:
A- continuar igual, i centrar-se en la caixa
B- canviar el pany
C- Una sola clau a consergeria
D- Control d'acces electrónic
S'acorda la opció A
Es parlar sobre les persones que hi ha a la DEAV treballant. Hi persones que creuen que hi ha massa gent treballant a la deav, també hi ha qui creu no n'hi ha per tant.

2- Valoració del curs
Es fa una valoració prou positiva. Hi ha aspectes a millorar, però está bé.
Cal revisar les actes, cal fer-les al dia i penjar-les

3- Previsió continuitat curs que ve
Es veu continuitat, es parlarà més amb calma a la reunió del setembre les persones exactes.
4- Situació Pla d'estudis (grau master)
La escola té previst implantar el grau no habilitant + màster habilitant. El grau no habilitant està aturat a causa de discussions internes dels departaments i direcció. Però hi ha la voluntat de fer-lo i implantar-lo de cara al setembre del 2014. Hi ha molt dubtes de què serà i quan es redactarà.
S'acord fer una reunió sobre el tema a principi al setembre, i fer una assemblea informativa i consulta popular

5- Ambit arquitectura
Es planteja la situació. Si s'aprovés ara mateix, hi hauria 8 persones d'àmbit (6 directors de departament + 2 directors), ara, en canvi, som 1 ETSAB + 1 ETSAV. Passaríem a estar en clara minoria. Hi ha molta discussió al respecte i hi ha diferents versions de l'Ambit: directors de centre, departaments, claustrals... La DEdAB hi està en contra.
Es farà una reunió conjunta entre els organs de govern de les dues escoles al setembre.
S'acorda que la DEAV està a favor de l'Àmbit, però cal veure com. No es vol que sigui un repartiment de poder. Farem una reunió i ho parlarem abans i després de la reunió conjunta ETSAB-ETSAV.

6- Propostes d'evolució econòmica DEAV (compte corrent, PayPal DEAV....)
S'acorda crear un compte bancari de la DEAV (estaria a nom de l'Oriol i del Martí)
Es proposa fer un PayPal de la DEAV perquè es pugui pagar des de casa, però no s'aprova.

7- Venta del futbolí?
Es planteja reparar i vendra el futbolí. La gent el fa servir poc, i els que l'utilitzen, roben les partides. En canvi es pot vendre per 700-800€
S'acorda arreglar i vendre el futbolí (es revalidarà la decisió al setembre)
S'ofereixen per reparar-lo Sara, Alex, Martí i Oriol. S'estudiarà què surt més a compte: re-vendre-li a qui li vem comprar o fer-ho nosaltres.

8- Previsió de treball sobre la normativa de la DEAV
Cal redactar, a partir del model UPC, la normativa de la Delegació. Aquesta normativa inclou diverses coses. El més important és establir com s'elegirà el delegat d'escola.
S'acorda dilluns 2 a la tarda per fer reunió de treball de la normativa.

9- Becaris
Es posa sobre la taula que els becaris no han estat regulars. Hi ha becaris que han respost en el comptut global d'hores, i altres no. PErò en general cap becari ha estat impecable, però hi ha becaris que han fet molt bé la feina, i altres no tant.
Hi ha el debat sobre si els becaris han de ser més estrictes amb les hores, o no.
S'acorda que a la reunió de inicial de curs es debati què es vol dels becaris. Els becaris s'hauran de reunir setmanalment per coordinar-se.

10- Informacions diverses
Demà hi ha la benvinguda als nous estudiants. Hi anirà el Martí
El curset de benvinguda serà el divendres 6
S'acord a el dimecres 4 tarda per fer reunió inicial de la DEAV

11- Torn Obert
Es debat sobre què fer a la III VA. Concurs, sopar popular....
S'acorda demanar a la direcció que ens doni la gestió de l'espai de la copisteria per posar-hi microones. S'hi vol posar una pica.
S'acorda demanar una aula de TAP 24/7